Apr 24

Ultrazvučni pregledi

Ultrazvuk u trudnoći

uzv3

Primjenom ultrazvuka u akušerstvu po prvi put se moglo doći do direktnih informacija o stanju fetusa bez ikakvog rizika po majku i/ili plod.

Savremeni ultrazvučni aparati sa „real time” dinamičnom slikom visoke rezolucije omogućavaju detaljno ispitivanje građe fetusa i njegovo mjerenje.

Sagledavanje građe, biometrija, procjena dinamike embriona i fetusa, ispitivanje cirkulacije, omogućili su uvid u građu i funkciju različitih organskih sistema fetusa i učinili ultrazvuk nezamjenljivom metodom u borbi za zdravo potomstvo.

 

 Ultrazvučni pregled u trudnoći nam omogućava sledeće:

 • uzvranu dijagnozu trudnoće;
 • ranu dijagnozu višeplodne trudnoće;
 • ispitivanje morfologije ploda: sagledavanje kompletne anatomije embriona, odnosno fetusa;
 • biometriju ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta ploda i simetričnost pojedinih djelova.
  Biometrijski podaci mogu ukazati ne samo na postojanje smanjenog ili ekscesivnog rasta, već i na tip ovih poremećaja. Pored dijagnostike, biometrijski podaci su važni i za praćenje dinamike poremećaja, odnosno njegove dalje progresije, kao i efekata terapije;
 • uvid u odnos pojedinih delova tela ploda i njegovu dinamiku;
 • uvid u poremećaje srčanog ritma;3d
 • uvid u veličinu, građu i lokalizaciju posteljice;
 • uvid u količinu i kvalitet plodove vode;
 • uvid u građu pupčanika;
 • procjenu kompetencije unutrašnjeg materičnog ušća, odnosno grlića materice;
 • biofizički profil: fetalni tonus, fetalni pokreti, pokreti fetalnog disanja i reaktivnost kardiovaskularnog sistema, CTG test i količina plodove vode;
 • testovi koji se rade iz krvi majke u određenim nedjeljama trudnoće, a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih hromozomopatija (poremećaja nasledne osnove);
 • invazivnu prenatalnu dijagnostiku (kao pomoćno sredstvo kod amniocenteze, biopsije horiona, kordocenteze…);


Ultrazvuk je postao nezamjenljiv i u dijagnostici patoloških stanja poput:

 • spontanog pobačaja;
 • vanmaterične trudnoće;
 • anomalija ploda;
 • intrauterine smrti ploda, itd.

Ultrazvuk u ginekologiji

ultrasound-system-platform-multipurpose-ultrasound-imaging-70129-5562475Kvalitet i količina informacija koje pruža ultrazvučni pregled male karlice čine ultrazvuk najvažnijom dijagnostičkom metodom bez koje se savremena ginekologija više ne može zamisliti.

Metoda se pokazala jednostavnom, bezbolnom, klinički važnom i sigurnom.

Može se ponavljati onoliko puta koliko smatramo neophodnim a da to ni na koji način ne ugrozi pacijentkinju.

Pregled se može izvesti preko stomaka, vaginalnim ili rektalnim putem u zavisnosti od indikacija koje su uslovile pregled.

Ultrazvučni pregled omogućava:

 • detaljno i mjerljivo ispitivanje anatomije organa male karlice žene, prije svih materice i jajnika;
 • dijagnostiku tumora jajnika i materice;
 • ispitivanje uzroka neplodnosti;
 • praćenje rasta folikula i sluzokože materice;
 • ispitivanje prohodnosti jajovoda (sonohisterosalpingografija) – HyCoSy;
 • interventni ultrazvuk – punkcija cističnih tvorevina;