Apr 17

Oralna hirurgija i paradontologija

U našoj ordinaciji Vam možemo pružiti sve vrste oralno hirurških intervencija u lokalnoj anesteziji, a po potrebi, kod djece ili veoma osjetljivih pacijenata na bol, lokalna anestezija se može kombinovati sa intavenskom sedacijom, u saradnji sa anesteziologom.

  • Vađenje neizniklih zuba jedna je od najčešćih oralno hirurških intervencija. Od svih neizniklih ili poluizniklih zuba najveći procenat odlazi na umnjake koji svojim rastom ili položajem ugrožavaju okolne zube i strukturu.
  • Apikotomija I cistektomijahirurško liječenje “procesa” na vrhu korijena, bilo da su u pitanju manje lezije ili veće vilične ciste,jednako se uspješno mogu riješiti.
  • Hiruško-ortodontske tretmane izvalačenja neizniklih zuba i njihovo smještanje u zubni niz sprovodimo uz saradnju sa ortodontom.

 

rhBMP-2 (recombinant bone morphogenetic protein-2) I PDGF( platelet-derived growth factor)
Imajući u vidu velik broj osoba koje imaju parodontalnu bolest, potpunu ili djelimičnu bezubost, postaje jasno kolika je potreba za regeneracijom paradonta oko zuba i regeneracijom kosti prije postavljanja implantata, kao i ocuvanje volumena grebena nakon ekstrakcije zuba, apikotomije,cistektomije…

Početkom 2007. FDA daje odobrenje da se rhBMP-2 (recombinant bone morphogenetic protein-2) može primijeniti u stomatologiji u slucajevima sinus lifta, rekonstrukciju alveolarnog grebena, očuvanja volumena grebena nakon ekstrakcije zuba, apikotomije i cistektomije…..  Rekombinantni humani proteini  rhBMP-2 stimulise proizvodnju kosti.

 
PDGF( platelet-derived growth factor) je jedan od brojnih faktora rasta ili proteina koji regulisu rast i podjele celija. Konkretno,ima znacajnu ulogu u formiranju krvnih sudova (angiogeneza) i rast vec postojecih krvnih sudova u tkivima.

 

PRP & PRF su skraćenice za pojmove “platelet-rich plasma i platelet-rich fibrin” što u prevodu znači “trombocitima bogata plazma i fibrin”. Ovo su produkti koji se dobijaju iz pacijentove krvi,a koriste se kod sinus lifta, rekonstrukciju alveolarnog grebena, očuvanja volumena grebena nakon ekstrakcije zuba, apikotomije i cistektomije ..Može da se koristi kao plazma koja se dodaje vještačkoj kosti, a namjena joj je da svojim prisutvom izvrši postepeno otpuštanje faktora rasta i da pospiješi angiogenezu (formiranje krvnih sudova) i na taj način maksimalno doprinese očuvanju volumena ugrađene vještačke kosti….. Ako se koristi u obliku fibrina može da značajno doprinese ubrzanom zarastanju post-operativne rane, smanjenju nastanka hematoma i kao barijera za prodor  infekcije nakon šivenja rane.

Sve ove prestizne i jedinstvene usluge nudi vam Ars Medica!!!

Parodontopatija u današnje vrijeme predstavlja vodeću bolest usne duplje koja je široko rasprostranjena kako među starijim tako i među mlađim osobama. Suština samog oboljenja je u bolesti potpornog aparata zuba, “temelja”, koja dovodi do rasklaćenja i na kraju do ispadanja i gubitka zuba.

Sam uzrok leži u formiranju zubnih naslaga, koje se vremenom, taloženjem minerala, pretvaraju u zubni kamenac. Neophodno je svakodnevno čišćenje zuba od mekih naslaga da ne bi došlo do njihovog prelaska u kamenac, jer je onda neophodan profesionalni tretman.

Shodno tome naša ordinacija preporučuje da  na svako pola godine vršite ordinacijsko ultrazvucno uklanjanje zunih naslaga i kamenca.

Metode liječenja parodontopatije mogu biti konzervativne i hirurške.

  • Konzervativnim metodama mogu se liječiti i zaustaviti destruktivni procesi kod djelimično uznapredovalih parodontopatija, kad nije došlo do značajnog gubitka kosti. Konzervativne metode podrazumijevaju uklanjanje čvrstih naslaga, eliminaciju raznih faktora rizika i edukaciju pacijenata o pravilnom održavanju higijene.
  • Hirurške metode se primenjuju u kasnijim stadijumima kada je gubitak kosti već uznapredovao toliko da se konzervativnim metodama ne može sanirati stanje. U okviru hirurskih metoda, nasa klinika Vam nudi sve oblike gingivoplastike i gingivektomije.

Važno je napomenuti da je najvažnije da se parodontopatija otkrije na vrijeme i da se primjenom odgovarajućih tretmana zaustavi i održava na zatečenom nivou ,jer je uglavnom teško u kasnijim stadijumima nadomjestiti veliki gubitak kosti koje ovo oboljenje prouzrokuje.