Apr 24

Krioprezervacija


Krioprezervacija je proces u toku koga se ćelije ili čitava tkiva zamrzavaju kontrolisanim procesom zamrzavanja do vrlo niskih temperatura (-80°C) i čuvaju na temperaturi tečnog azota(-196°C).

Na ovim niskim temperaturama, sve biološke aktivnosti, uključujući i biohemijske reakcije koje bi ćelije dovele do smrti, su zaustavljene.

Krioprezervacija se koristi i u programima liječenja infertiliteta uglavnom za zamrzavanje sperme, tkiva testisa i “viška” vitalnih embriona u toku IVF tretmana.

Prvo uspješno zamrzavanje embriona sisara je urađeno 1972 godine, a prva beba začeta embrionom koji je bio zamrznut se rodila 1984 godine.

VITRIFIKACIJA

U toku procesa zamrzavanja embriona medijumu za zamrzavanje se dodaju krioprotektanti.

Krioprotektanti su supstance koje imaju nižu tačku mržnjenja i onemogućavaju stvaranje kristala leda koji bi na ovako niskim temperaturama oštetili ćeliju. Različite vrste krioprotektanata se koriste za različite stadijume razvoja embriona. Embrioni se mogu zamrzavati od stadijuma pronukleusa do stadijuma blastociste(5-7 dana nakon oplodnje).

U toku IVF tretmana postoji realna mogućnost da se dobije više vitalnih embriona,embriona dobrog kvaliteta, a čiji je broj veći od onog za  koji par želi za embriotransfer.Tada se parovima nudi mogućnost krioprezervacije embriona.

Krioprezervacija se može obaviti metodom sporog zamzavanja i metodom brzog zamrzavanja(vitrifikacijom). Prednost vitrifikacije u odnosu na sporo zamrzavanje je postizanju boljeg kvaliteta embriona, veća je stopa prezivjelih embriona  a samim tim i procenat trudnoća.

U našoj klinici embrioni se zamrzavaju procesom vitrifikacije,brzog zamrzavanja na temperaturi od -196˚C. Zamrznuti embrioni se čuvaju u specijalnim posudama sa tečnim azotom ,adekvatno obilježeni:porijeklo ,faza diobe,u trenutku zamrzavanja i datum zamrzavanja.Embrioni se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu ,a najduže 5 godina.

Sperma i tkivo testisa(dobijeno prilikom dijagnostičkih biopsija testisa-TESA i TESE) mogu biti zamrznuti i sačuvani za buduću upotrebu u inseminacijama i IVF programima.