Apr 15

Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija je specijalisticka oblast stomatologije koja je odgovorna za restauraciju zuba koji pate od karijesnih lezija,promjenu oblika i boje zuba,rjesavanje preloma,a sve u cilju obnove prvobitnog izgeda zuba.

Karijesom oštećeni zubi se mogu sanirati na više načina. Nakon uklanjanja karijesnih masa, nastali prostor (kavitet) se na neki način treba popuniti.

U nasoj klinici imate na raspolaganju najraznovrsnije i najkvalitetnije materijale i tehnike koje odgovaraju svakom pojedinacnom klinickom slucaju,pa stoga u restauraciji zuba koristimo inleje i kompozitne plombe.
Inlej 

Inlej je danas najcesci izbor u stomatologiji i to u obliku keramičkih i kompozitnih inleja. Prednosti inleja u odnosu na plombu je u tome što se izradjuje na osnovu otiska preparisanog  zuba, tako da u potpunosti odgovara formiranom kavitetu. Inleji se izradjuju u zubotehnickoj laboratoriji, a u ordinaciji se cementiraju na zub.  Proces izrade zahtijeva minimalno dvije posjete stomatologu:

U prvoj posjeti stomatolog pristupa ukanjanju karijesom izmenjenih zubnih tkiva. Nakon toga, uzima se otisak preparisanog  zuba,odredjuje boja i daje  tehnici na izradu.Nasa klinika se odlucila za izradu inleja E-max tehnikom. Nakon nekoliko dana,koliko je potrebno da se izradi inlej u laboratoriji, pristupa se cementiranju samog.

Keramički inlej

Kada se keramički inlej postavi na zub i sami stomatolozi imaju problem da ga prepoznaju. Keramički materijali imaju veliku otpornost na pritisak i pucanje,a u estetskom smislu imaju neprevazidjena svojstva,

 

Kompozitni inlej

Od kompozitnih materijala, sem postavljanja ispuna u ustima, mogu se izraditi i inleji.Visokih su estetskih vrijednosti i njihovom izradom u laboratoriji izbjegnuta je kontrakcija kompozita koja se dešava pri polimerizaciji istog u ustima. Na taj nacin se sprjecava pojava karijesa na spoju zuba i plombe.

 

Onlej (Onlay)

Za razliku od inleja koji zahvataju dvije površine na zubu, onleji zahvataju tri i više povrsina.Izradjuju se na isti način i od istih materijala kao inleji.

Kompozitna plomba

Kompozitne plombe se vezuju hemijski i mikromehanicki za zub, za razliku od amalgamske plombe koja se veze na mehanicki nacin.Ovim je onemogucen proces mikrocurenja na rubu plombe i zuba i samim tim i mogucnost stvaranja sekundarnog karijesa.

Postavljanje kompozitne plombe zahtijeva manje brušenje zuba, oblik preparacije je kruskolik i odgovara samo prostoru zahvacenim karijesom.

Zahvaljujuci sirokom spektru gledjnih i dentinskih boja,u samo jednoj posjeti mozete dobiti kompletno rekonstruisan zub.