Apr 24

Informator za pacijente

UPUTSTVO PACIJENTIMA KOD KOJIH SE PLANIRA POKUŠAJ VANTJELESNOG OPLOĐENJA

OKOSvrha ovog uputstva je da Vama i Vašem partneru pomogne da sagledate praktičnu stranu programa vantjelesnog opolođenja, da bi se blagovremeno pripremili i organizovali.

Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, što je prije moguće i da pribilježite eventualna dodatna pitanja.

Kako prolazite kroz koju fazu, preporučujemo Vam da ponovo pročitate određeni dio koji se na to odnosi i da postavite pitanja koja želite. Ovo će Vam pomoći da se ne osjećate zbunjenim zbog prevelikog broja informacija u isto vrijeme.

Veoma je važno da zapamtite da svaki od pacijenata različito reaguje na terapiju koju prima, i a je svaki ciklus poseban na svoj način.

Ovo znači da, ne samo da drugačije reagujete na ordiniranu terapiju od drugih, već i da odgovor vašeg organizma može biti potpuno različit u svakom od sprovedenih ciklusa. Iz ovog razloga možete otkriti da Vaš tretman i sprovedeni testovi nisu isti kao kod nekog drugog pacijenta.

Molimo Vas da ne upoređujete Vaše nalaze sa drugim pacijentkinjama. Bez obzira što možete naći dosta zajedničkog sa ostalim pacijentkinjama, neka Vam bude na umu da je vantjelesno oplođenje veoma privatna stvar i da nekim pacijentkinjama nije prijatno da diskutuju o tome.

Neplodnost nije rijetka pojava. Procjenjuje se da 10% parova ima manje ili veće teškoće u kreiranju potomstva.

Vantjelesno oplođenje se sprovodi kao terapija neplodnosti tek kada ne postoji ni jedan drugi jednostavniji način liječenja steriliteta. Spajanje ženskih i muških oplodnih ćelija se vrši u laboratorijskim uslovima, pa je po tome postupak i dobio ime.

Na samom početku treba da znate da je trudnoća nastala vantjelesnim oplođenjem potpuno ista kao i svaka druga trudnoća nastala nauobičajen način. Eventualne komplikacije u takvom graviditetu nikako se ne mogu pripisati vantjelesnom oplođenju.

Cjelokupni postupak nikako ne garantuje trudnoću i to treba da zapamtite. Da bi se došlo do krajnjem cilja ponekad je potrebno proći kroz program vantjelesnog oplođenja i nekoliko puta.

Uspješnost ovog metoda zavisi od mnogih faktora i individualna je za svaki par, o čemu svakako treba da razgovarate sa nekim od naših doktora. Ona se generalno uzevši kreće između 25% i 40%, što znači da je rizik od neuspjeha osjetno veći od šansi da se uspije.

Mi se ipak nadamo da ćete zatrudnjeti već u prvom pokušaju i učinićemo sve da se tako nešto i ostvari!

 

Postoje dvije osnovne vrste vantjelesnog oplođenja:

 

Klasičan postupak vantjelesnog oplođenja (skraćenica IVF) podrazumijeva odgovarajuću pripremu, stimulaciju rasta šupljina (folikula) u kojima se nalazi jajna ćelija, probadanje šupljina (punkciju) i usisavanje (aspiraciju) ovih ćelija, kao i njihovo stavljanje u kontakt sa spermatozoidima partnera pod strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima.

To po pravilu (ali ne i uvijek!) rezultira rezultira oplođenjem i stvaranjem jednog ili više zametaka.

Postupak dalje podrazumijeva kontrolu razvoja zametka ili zametaka i, na kraju, njegovo ili njihovo vraćanje u matericu, gdje svi sa nestrpljenjem očekujemo prihvatanje i dalji razvoj.

 

Mikrofertilizacija (skraćenica ICSI) je tehnološki znatno komplikovaniji vid vantjelesnog oplođenja.

Razlika od prethodnog metoda je u tome što se čin spajanja oplodnih ćelija obavlja mikromanipulacijom, tj. spermatozoid partnera sa složenim postupkom, pod kontrolom sistema mikroskopa, ubacuje direktno u jajnu ćeliju.

Drugim riječima, ne ostalja se spermatozoidima da sami nađu put kroz omotače ženske oplodne ćelije, već biolog upravlja ovim procesom.

Ovo je posebno važno ako raspolažemo malim brojem jajnih ćelija, što se događa najčešće kod starijih pacijentkinja.

Takođe je mikrofertilizacija jedini realni način da se postigne oplođenje u slučajevima malog broja i slabe pokretljivosti spermatozoida (oligoasthenospermia).

Na kraju, postupak se primjenjuje i u slučajevima odbojnosti oplodnih ćelija, odnosno kada spermatozoidi iz određenih razloga pri pokušaju klasičnog vantjelesnog oplođenja ne mogu da nađu put do svog cilja.

Mikrofertilizacija je ponekad praćena i aspiracionom biopsijom testisa (TESA) ili pravom hiruškom biopsijom, što se vrši u slučajevima kada u ejakulatu nema spermatozoida sa kojima bi se izvršilo oplođenje.

Odluka o primjeni određenog postupka zavisi od većeg broja faktora, od kojih su najvažniji sljedeći:

  1. godine pacijentkinje i dužina perioda neplodnosti
  2. broj i kvalitet jajnih ćelija
  3. broj i kvalitet spermatozoida
  4. eventualni raniji neuspješni pokušaji

Definitivna odluka se donosi u dogovoru sa Vama i isključivo uz Vašu saglasnost!

Zato je potrebno da budete upoznati sa osnovnim elementima postupka.

Kompletan program vantjelesnog oplođenja, bilo da se radi o klasičnom postupku ili o mikrofertilizaciji, može se podijeliti u nekoliko faza.