Apr 24

Infertilitet

infInfertilitet ili neplodnost se definiše kao nemogućnost ostvarivanja trudnoće u toku godinu dana normalnih seksualnih odnosa(bez korišćenja kontraceptivnih sredstava).

Ostvarivanje trudnoće kod jednog para sa normalnim fertilitetom je u svakom ciklusu 25%. Procjenjuje se da oko 80-90% plodnih parova ostvari trudnoću u toku prve godine, a 95% u toku druge godine. Shodno tome 10-15% parova širom svijeta ima problem u ostvarivanju potomstva.

Uzroci neplodnosti ili smanjene plodnosti su brojni i mogu biti muški, ženski, kombinovani i neobjašnjeni faktrori infertiliteta.

 

 

Muški faktori:

 • Smanjeno ili potpuno odsustvo produkcije spermatozoida
 • Abnormalna funkcija spermatozoida
 • Varikocela
 • Životne navike
 • Hormonski poremećaji
 • Defekti hromozoma
 • Defekti u reproduktivnom sistemu nastali tokom fetalnog razvoja
 • Imunološki problemi

Ženski faktori:

 • Poremećaji ovulacije
 • Anatomski problemi u reproduktivnom sistemu
 • Endometrioza
 • Defekti u reproduktivnom sistemu nastali tokom fetalnog razvoja
 • Infekcije
 • Imunološki problemi

simboli

Kombinovani uzroci infertiliteta podrazumijevaju kombinaciju muških i ženskih faktora. U nekim slučajevima se sumnja da uzroci mogu biti imunološki ili genetički, jer individualno partneri mogu biti plodni, ali kao par ne mogu ostvariti trudnoću bez metoda asistirane reprodukcije.

Neobjašnjeni uzroci infertiliteta se srijeću kod 15% slučajeva gdje i pored primjene savremenih dijagnostičkih mogućnosti nije utvrđen uzrok infertiliteta.

Mogući problemi koji bi mogli biti su da se ovulacija ne dešava u optimalnom trenutku za oplodnju jajne ćelije, da jajna ćelija ne stigne do jajovoda gdje se prirodno dešava opodnja, spermatozoid ne pronađe put do jajne ćelije, da se transport zigota poremeti i da dođe do greške u implantaciji embriona.