poliklinika@arsmedica.me | 020 227 224
stomatologija@arsmedica.me | 020 227 227
ginekologija@arsmedica.me | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(usljed COVID-19, 10:00 - 18:00)

poliklinika@arsmedica.me | 020 227 224
stomatologija@arsmedica.me | 020 227 227
ginekologija@arsmedica.me | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(during COVID-19, 10:00 - 18:00)

Select Page

Hirurgija

Naš tim
Dr Miodrag Pavličić

Dr Miodrag Pavličić

specijalista opšte i grudne hirurgije

Dr Vladimir Dobričanin

Dr Vladimir Dobričanin

specijalista opšte hirurgije

Dr Dušan Babić

Dr Dušan Babić

specijalista vaskularne hirurgije

Svetlana Kustudija

Svetlana Kustudija

Medicinska sestra

Ivana Popović

Ivana Popović

Medicinska sestra

Dr Nebojša Crnogorac

Dr Nebojša Crnogorac

Specijalista opšte hirurgije

Dr Branko Čampar

Dr Branko Čampar

Specijalista opšte i grudne hirurgije

Dr Drago Albijanić

Dr Drago Albijanić

specijalista dječije hirurgije i urologije

Dragana Boričić

Dragana Boričić

Medicinska sestra

Hirurgija

Naš tim
Dr Miodrag Pavličić

Dr Miodrag Pavličić

specijalista opšte i grudne hirurgije

Dr Vladimir Dobričanin

Dr Vladimir Dobričanin

specijalista opšte hirurgije

Dr Branko Čampar

Dr Branko Čampar

Specijalista opšte i grudne hirurgije

Dr Drago Albijanić

Dr Drago Albijanić

specijalista dječije hirurgije i urologije

Dr Nebojša Crnogorac

Dr Nebojša Crnogorac

Specijalista opšte hirurgije

Dr Dušan Babić

Dr Dušan Babić

specijalista vaskularne hirurgije

Svetlana Kustudija

Svetlana Kustudija

Medicinska sestra

Dragana Boričić

Dragana Boričić

Medicinska sestra

Ivana Popović

Ivana Popović

Medicinska sestra

Dr Miodrag Pavličić specijalista opšte i grudne hirurgije

Medicinski fakultet u Beogradu 1975.
Specijalizaciju Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983.
Specijalizaciju iz Grudne  hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987.
Magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Novom Sadu na problemima karcinoma pluća 2002 i 2005. 

Školovao se  na klinikama Toronto General Hospital i Mount Sinay Hospital 1989., National Cancer Center of Japan, 1995. i 2010., Royal Brompton Hospital London 1996. , Memorial Sloan Kattering Cancer Center  New York 1998., Masachusets General Hospital-Harward  Medical School 2001., Thoraxklinik Universitatsklinikum Heidelberg 2008., Universitatsklinikum  Chirurgische Klinik Heidelberg  2012.

Dr Vladimir Dobričanin specijalista ošte hirurgije

Dr Nebojša Crnogorac specijalista opšte hirurgije

Dr Branko Čampar specijalista opšte i grudne hirurgije

2001 Medicinski fakultet u Beogradu
2009 Specijalista opšte hirurgije
2009 Bazični i napredni kurs laparoskopske hirurgije , Split, Hrvatska ]
2010 Bazični torakoskopski kurs, Split. Croatia
2011 Napredni torakoskopski kurs, Thessaloniki, Grece
2011 Napredni torakoskopski kurs , Elancourte, France
2012 Trauma i urgentna hirurgija SALZBURG WEILL CORNELL SEMINAR
2014 Edukacija iz grudne hirurgije Kirurgija Bitenc-Slovenia
2015 Specijalista grudne hirurgije
2017 Edukacija iz grudne hirurgije ,Odjeljenje torakalne hir. AKH Viena- Austria
2017 Ezofagealna manometrija HRIM , Denver , Colorado USA
2019 ESTS konferencija iz torakalne hirurugije –Dablin-R.Irska
2019 Kompetenz zentrum Torax chirurgie Krankenhaus Sigmund Froud

Dr Drago Albijanić specijalista dječje hirurgije i urologije

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1977. godine
Završio specijalizaciju iz dječje hirurgije 1985. godine.
Subspecijalistički ispit dječje urologije položio 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivač je dječije urologije u Crnoj Gori.
Stalno zaposlen na Klinici za dječju hirurgiju Instituta za bolesti djece KCCG u Podgorici. Od 1997 do 1999. godine radio je na Institutu za majku i dijete u Beogradu.
U Klinici za dječiju hirurgiju je implementirao više hirurških procedura koje ranije nisu rađene u Crnoj Gori. Usavršio je i dopunio mnoge operativne tehnike. Do sada je uradio više od 15000 operacija u opštoj anesteziji iz oblasti dječije hirurgije, traumatologije i urologije.
Objavio je preko 40 stručnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima i na kongresima.
Učestvovao je na više desetina “work shop” edukacija u regionu i Evropi (Beč, London, Birmingem Rim, Budimpešta, Bukurešt, Konstanca, i dr.)
Preko 25 godina je mentor specijalizantima iz oblasti dječije hirurgije, dječije urologije i pedijatrije.

Dr Dušan Babić specijalista vaskularne hirurgije

Specijalista arterijalne hirurgije I venskih patologija. Preko 400 samostalnih operacija godisnje I 600 asistiranih operacija. 

1968-1974 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1975-1995 Opsti hirurg, Knin, Hrvatska

1978 – 1984 Rezidentni hirurg, Zagreb, Hrvatska

1985-1987 Subspecijalizacija iz biliopankreaticne hirurgije, Beograd, Srbija

1987-1989 MSc Bolesti jetre, Zagreb, Hrvatska

1995-1999 Clan tima za transplantaciju jetre, Beograd, Srbija

1995- 2015 Vaskularni hirurg, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija

2015 – Vaskularni hirurg, Univerzitetska Kardiovaskularna Klinika, Skopje, Makedonija

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox