poliklinika@arsmedica.me | 020 227 224
stomatologija@arsmedica.me | 020 227 227
ginekologija@arsmedica.me | 020 227 444
Radno vrijeme: 08:00 - 21:00
(usljed COVID-19, 10:00 - 18:00)

poliklinika@arsmedica.me | 020 227 224
stomatologija@arsmedica.me | 020 227 227
ginekologija@arsmedica.me | 020 227 444
Working hours: 08:00 - 21:00
(during COVID-19, 10:00 - 18:00)

Select Page

GASTROENTEROLOGIJA

Specijalistički pregled gastroenterohepatologa podrazumijeva klinički pregled, analizu anamneze i primjenu različitih dijagnostičkih procedura, sa ciljem utvrđivanja potencijalnih poremećaja sistema organa za varenje.

Telefoni:

Poliklinika: 020 227 224
Stomatologija: 020 227 227
Ginekologija: 020 227 444

Ars Medica
Ars Medica
WordPress Lightbox