Jan 23

Rezultati rada

pozitivan

uzv+

porodjaji

j1
j2
j3 (1)

Sep 26

Utisci pacijenata

Ja sam zaista prezadovoljna svi su me oduševili. Svi su ljubazni i fer tako da nemam nijednu primjedbu.Poslije dugo vremena povretila sam povjerenje u doktore.Sada se samo nadam da će njihov i moj trud dati rezultate.Od srca im želim sve najbolje u daljem radu i puno uspjeha.
Februar 2004

Sve je lakše nego što na početku izgleda. Sa osobljem sam zadovoljna ulivaju veliko povjerenje. Hvala Vam za sve !!!

Sve najbolje. Svi su uslužni i dobri. Uz Vašu pomoć mi se ispunila najveća želja. Zato Vam se puno zahvaljujem. Sestre su super!

Sve najbolje, osoblje je super, treba više da ima ovakvih klinika, da napredujete i radite još dugo.
Okt 2004

Sve najbolje, cijelo osoblje je super, posebno doktorke i doktor Ljubić koji su mi ispunili najveću želju. Najveća zahvalnost za sve.
Oktobar 2004

Ljubaznost, higijena,odgovornost i iznad svega profesionalnost samo su neke od vrlina koje krase osoblje ginekološke ordinacije Ars Medica.
Želimo Vam uspjeh u daljem radu!!

Sve je u najboljem redu, osoblje je izvaredno i što je najvažnije djeluju pozitivno na pacijente.
Želim Vam puno uspjeha i sve najbolje u daljem radu. Posebnu zahvalnost dugujem dr. Mićunović.

Sve najbolje želim u daljem radu « Ars Medica «. Ja sam veoma zadovoljna njihovim osobljem i radom.

Svaki uspjeh čovjeka uzdiže i čini ga srećnijim i spokojnijim. Mislim da je uspjeh na ovom polju najveći i najljepši.To sve nebi bilo moguće bez ove kuće i osoblja koje je čini takvom. Ljubaznost, predusetljivost,stručnost,higijena i nadasve ljudskost su njene glavne karakteristike. HVALA!!!
mart 2006

Sva dosadašnja iskustva u liječenju moje supruge od strane “društva” ljekara bila su u svakom pogledu negativna !
Ali zahvaljujući dr. Mićunović i njenom timu ja nemam riječi…Kako da napišem?
Svaki put kad smo došli ja i moja supruga bili smo primljeni i osjećali se kao da smo i mi u timu i tako smo pobijedili. Hvala Bogu velikome da postoje takvi ljudi koji rade u Ars Medica.
Puno Vam hvala i puno uspjeha !!!
mart 2006

Moja dosadašnja iskustva u liječenju su jako velika i dugotrajna tj.traju 14 godina. U svim ovim godinama sam obilazila razne klinike u privatnoj i državnoj praksi. Sve te klinike koje se nalaze u Beogradu, Zagrebu, koje slave kao poznate i od renomea, ostaju u sjenci za klinikom i timom ljekara Ars Medica.
U svum ovim godinama mog puta da postanem majka nijesam naišla na ovako ljubaznu ekipu, koja je u svakom momentu spremna da sve objasni i pomogne u svemu.Moji rezultati su ovdje pozitivni ali kažem bez obzira na ishod ovo je definitivno pravi izbor klinike i liječnika, ako želite postići dobre rezultate!

Vi ste stvarno super. Ispunili ste moju najveću želju!!! Sve vas volim !

U Vašem daljem radu želim Vam onoliko sreće koliko se ja danas srećna osjećam !!!
Utisci su jako prijatni,osoblje jako ljubazno,profesionalno,odgovorno i stručno.Svo vrijeme sam bila opuštena jer sam vjerovala da sam u sigurnim rukama.Važan je pozitivan stav.Klinici želim sve najbolje i što je najvažnije što više dječjih osmjeha.Hvala još jednom!!!

Naši utisci su jako pozitivni. U potpunosti smo zadovoljni sa svim što su nam pružili u Ars Medica. U ovoj ustanovi možete osjetiti šta to znači kada neko stvarno želi da vam pomogne. Sestre su jako ljubazne i posvećene pacijentu. Divnu saradnju smo imali sa biologom, a prijateljski i profesionalni odnos dr Crnogorac nam je ulivao povjerenje i vjeru. Kao rezultat povjerenja je uspjeh nakon prvog pokušaja.
April 2007

Osoblje klinike Ars Medica je veoma profesionalno i stručno u radu. Veoma smo zahvalni na pomoći koju su nam pružili. Od samog početka smo verovali u uspeh, a samo osoblje nam je ulilo veliko samopouzdanje. Svima koji imaju problem kao što je naš preporučujemo da daju poverenje ovoj klinici.
April 2007

Puno hvala!!

Apr 24

Centar za vantjelesnu oplodnju

Dugogodišnje iskustvo i praksa u ginekološkoj ambulanti ukazali su na sve veći broj pacijenata koji imaju problem steriliteta što je i uticalo na odluku da se u program razvoja PZU Ars Medica uvrsti  projekat otvaranja modernog Centra za vantjelesnu oplodnju.

 
S obzirom na veličinu i značaj samog projekta tj. visok stepen zahtjevnosti u svim  njegovim sferama:

 • organizaciju visokostručne ekipe za vođenje projekta
 • opremanje Centra  najsavremenijom opremom za vođenje postupka
 • ispunjavanje posebnih standarda propisnih za  prostorne kapacitete
 • dobijanje saglasnosti od nadležnog Ministarsva  zdravlja

Proces priprema za otvaranje Centra za vantjelesnu oplodnju je trajao dvije godine.

Centar za vantjelesnu oplodnju je svečano otvoren 12.12.2003god. u prisustvu Ministra zdravlja, velikog broja pacijenata, poslovnih partnera i prijatelja PZU Ars Medica.

Prvi ciklus vantjelesne oplodnje bio je februara 2004 god.

Prva beba rođena 05.11.2004.god.

Prva beba iz odmrznutih embriona u Crnoj Gori rođena  16. 11. 2006. god.

Apr 24

Pojam vantjelesne oplodnje

Vantjelesna oplodnja ili in vitro fertilizacija (IVF) je metoda liječenja infertiliteta pri kojoj se spajanje jajnih ćelija sa spermatozoidima vrši u laboratorijskim uslovima odnosno izvan tijela žene.

IVF metoda se primjenjuje u slučajevima kada je postavljena tačna dijagnoza, a konvencionalna terapija liječenja steriliteta nije dala željene rezultate.

IVF postupak obuhvata proces kontrolisane stimulacije ovulacije, punkcije jajnih ćelija iz folikula jajnika, oplodnje jajnih ćelija sa prethodno obrađenom spermom u medijumu za kultivaciju i embriotransfera oplođene jajne ćelije.

patrik s.

loise brown

 

 

 

 

 

 

Ovo je prvi put da smo riješili sve probleme odjednom. Mi se nalazimo na kraju početka, a ne na početku kraja – Patrick Steptoe. Ovom izjavom dr. Patrick Steptoe je objavio rođenje Louise Brown- “prve bebe iz epruvete” jula 1978 godine u Engleskoj. Ovo je bio značajan napredak u razvoju metoda i postupaka liječenja infertiliteta.

bebaiz epruvete

Apr 24

Infertilitet

infInfertilitet ili neplodnost se definiše kao nemogućnost ostvarivanja trudnoće u toku godinu dana normalnih seksualnih odnosa(bez korišćenja kontraceptivnih sredstava).

Ostvarivanje trudnoće kod jednog para sa normalnim fertilitetom je u svakom ciklusu 25%. Procjenjuje se da oko 80-90% plodnih parova ostvari trudnoću u toku prve godine, a 95% u toku druge godine. Shodno tome 10-15% parova širom svijeta ima problem u ostvarivanju potomstva.

Uzroci neplodnosti ili smanjene plodnosti su brojni i mogu biti muški, ženski, kombinovani i neobjašnjeni faktrori infertiliteta.

 

 

Muški faktori:

 • Smanjeno ili potpuno odsustvo produkcije spermatozoida
 • Abnormalna funkcija spermatozoida
 • Varikocela
 • Životne navike
 • Hormonski poremećaji
 • Defekti hromozoma
 • Defekti u reproduktivnom sistemu nastali tokom fetalnog razvoja
 • Imunološki problemi

Ženski faktori:

 • Poremećaji ovulacije
 • Anatomski problemi u reproduktivnom sistemu
 • Endometrioza
 • Defekti u reproduktivnom sistemu nastali tokom fetalnog razvoja
 • Infekcije
 • Imunološki problemi

simboli

Kombinovani uzroci infertiliteta podrazumijevaju kombinaciju muških i ženskih faktora. U nekim slučajevima se sumnja da uzroci mogu biti imunološki ili genetički, jer individualno partneri mogu biti plodni, ali kao par ne mogu ostvariti trudnoću bez metoda asistirane reprodukcije.

Neobjašnjeni uzroci infertiliteta se srijeću kod 15% slučajeva gdje i pored primjene savremenih dijagnostičkih mogućnosti nije utvrđen uzrok infertiliteta.

Mogući problemi koji bi mogli biti su da se ovulacija ne dešava u optimalnom trenutku za oplodnju jajne ćelije, da jajna ćelija ne stigne do jajovoda gdje se prirodno dešava opodnja, spermatozoid ne pronađe put do jajne ćelije, da se transport zigota poremeti i da dođe do greške u implantaciji embriona.

Apr 24

Postupci i metode

Asistirane  reproduktivne tehnologije (ART) odnose se na sve  postupke  koji uključuju direktnu ekstrakciju jajne ćelije iz jajnika.

Iako broj tehnologija  neprestano raste  najčešče korišćene  su i dalje:

 • IUI(intra uterina inseminacija) pri kojoj se sperma obrađuje u posebnom medijumu i tako skoncentrisna ubacuje u matericu žene
 • IVF(In Vitro Fertilization) koja podrazumijeva ekstrakciju jajne ćelije, fertilizaciju (oplodnju) u laboratoriji i prenos  embriona u matericu  i
 • ICSI ( Intracitoplasmatic Sperm Microinjection)koji se sastoji od ubacivanja spermatozoida mikroinjekcionom pipetom  direktno u jajnu ćeliju.

Ostale metode kao  što su :
GIFT    ( Gamete Intrafalopian  Transfer),
ZIFT     ( Zigot Intrafalopian Transfet),
TET      ( Tubal Embrio Transfer)
POST    (  Peritoneal  Oocyte and Sperm Transfer)
SUZI     (Subzonal Insertion of Sperm by Microinjection)
su dosta složenije i komplikovanije   sa manjim uspjehom tako da  nisu našle  redovnu primjenu u liječenju steriliteta.

U realizaciji programa  pojedine faze  su  ustaljene  a pojedine  se sa novijim saznanjima modifikuju.

Nakon adekvatno postavljene dijagnoze, pregleda i testova pristupa  se samom programu  realizacije  koja se  sprovodi pomoću tri nezaobilazna elementa – muški  gamet(spermatozoid), ženski gamet (oocit) i materica.

Tehnika  obuhvata  nekoliko sukcesivnih etapa koje se sastoje od:

 • Stimulacije  rasta i razvoja folikula
 • UZ  praćenja rasta  folikula i debljine endometrijuma
 • Punkcije folikula, aspiracije i selekcije  janih ćelija
 • Analize  muškog uzorka
 • Kultura embriona – praćenje  brazdanja
 • Transfer embriona u matericu

Stimulacija  rasta i razvoja folikula

 Rast većeg broja folikula  je jedan od najvažnijih preduslova za uspješnu  realizaciju  programa  ART-a.

Ljekovi  za stimulaciju  ciklusa primjenjuju  se u različitim dozama i vremenskim intervalima, a i vrijeme  njihove aplikacije  razlikuje se od protokola  do protokola za stimulaciju  ciklusa.

STIM.JAJNIK

 

Vrsta protokola  zavisi  od životnog doba pacijentkinje, karaktera, dužine i trajanja ciklusa. Ljekovi koji se najčešče koriste  su Klomifen citrat, humani gonadotropini (folikulostimulirajući hormon u prečišćenoj formi- FSH, rekombinovani FSH) u kombinaciji sa gonadotropin rilizing hormonskim analozima i humanim horionskim  gonadotropinom.

UZ praćenje  rasta folikula i debljine endometrijuma

Kod stimulisanih ciklusa  UZ se prati rast  folikula  da bi se dijagnostikovala  ovulacija, mjerio dnevni rast folikula a samim tim i odredilo vrijeme  davanja  STOP injekcije.

folikulomertija

UZ pregledom odredjuje se i debljina endometrijuma  koji prestavlja receptorni organ i  njegova  veličina  i karakteristike  se mijenjaju  tokom menstrualnog ciklusa.

Punkcija folikula, aspiracija i selekcija jajnih ćelija

Punkcija i aspiracija se vrže transvaginalnim putem, redje  laparaskopski. Može se vržiti  bez anestezije, u lokalnoj anesteziji kada pacijentkinja  ima mogučnost da kompletan  proces prati na ekranu ili u opštoj anesteziji kada je izbjegnut svaki bol i traumatizovanje pacijenta.

ASPIR.

Kultura embriona- praćenje brazdanja

 Razvoj i diobu embriona u periodu od aspiracije do embriotransfera  prati biološki tim   i određuje njihov kvalitet.

Neposredno prije embriotransfera embrioni se još jednom analiziraju  i samo oni za koje se procijeni da su kvalitetni pripremaju se za vraćanje i eventualnu krioprezervaciju(zamrzavanje embriona)

razvoj embriona -top

Selekciju  jajnih ćelija kao i analizu muškog  uzorka vrši biološki tim.

 

sperm-countingmaklerCountingChamber

 

Embriotransfer je završni čin laboratorijske faze postupka kada se embrioni prenose posebnim kateterom u uterus.

Dalji razvoj u uterusu se nastavlja  sve  do rađanja živog, za život sposobnog djeteta.

Jun 20

Inseminacija

Inseminacija predstavlja najjednostavniji oblik asistiranog oplodjenja. Vremenom su razvijene razlicite modifikacije inseminacije kao sto su, cervikalna, intrauterina, intratubarna pa čak i intraperitonealna.

 

iui1

Osim toga, inseminacija se moze izvoditi čistom spermom posle likvefakcije ili “obradjenom” spermom kada se upotrebljavaju razlicite laboratorijske tehnike centrifugiranja, ispiranja medijumima i kondicioniranja spermatozoida.

Iako se metoda inseminacije bira u odnosu na parametre spermograma i ostale detalje koji opterećuju neplodni par razlike u stepenu efikasnosti različitih tehnika inseminacije su veoma male.

Najčešće izvodjena modifikacija inseminacije je tzv. Intrauterina Inseminacija (IUI) “neobradjenom” ili “obradjenom” (centrifugiranje, ispiranje medijumima, kondicioniranje) spermom.

Inseminacija moze biti homologa (spermom supruga) ili heterologa tzv. heteroinseminacija (spermom najčešće nepoznatog donora).

embriotransfer

 

IUI podrazumijeva unošenje specijalno pripravljene sperme supruga ili partnera u matericu pri cemu temeljni preduslov za inseminaciju predstavljaju prohodni jajovodi.

Najcesca indikacija za inseminaciju je smanjena oplodna moć muškarca, mala ili slabija pokretljivost spermatozoida, nepovoljan kvalitet sluzi grlica materice ili prisustvo anti-spermatozoidnih antitijela, kao i nepoznati uzroci steriliteta.

Može se sprovoditi u prirodnom ili stimulisanom ciklusu.

Apr 24

Informator za pacijente

UPUTSTVO PACIJENTIMA KOD KOJIH SE PLANIRA POKUŠAJ VANTJELESNOG OPLOĐENJA

OKOSvrha ovog uputstva je da Vama i Vašem partneru pomogne da sagledate praktičnu stranu programa vantjelesnog opolođenja, da bi se blagovremeno pripremili i organizovali.

Preporučujemo Vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, što je prije moguće i da pribilježite eventualna dodatna pitanja.

Kako prolazite kroz koju fazu, preporučujemo Vam da ponovo pročitate određeni dio koji se na to odnosi i da postavite pitanja koja želite. Ovo će Vam pomoći da se ne osjećate zbunjenim zbog prevelikog broja informacija u isto vrijeme.

Veoma je važno da zapamtite da svaki od pacijenata različito reaguje na terapiju koju prima, i a je svaki ciklus poseban na svoj način.

Ovo znači da, ne samo da drugačije reagujete na ordiniranu terapiju od drugih, već i da odgovor vašeg organizma može biti potpuno različit u svakom od sprovedenih ciklusa. Iz ovog razloga možete otkriti da Vaš tretman i sprovedeni testovi nisu isti kao kod nekog drugog pacijenta.

Molimo Vas da ne upoređujete Vaše nalaze sa drugim pacijentkinjama. Bez obzira što možete naći dosta zajedničkog sa ostalim pacijentkinjama, neka Vam bude na umu da je vantjelesno oplođenje veoma privatna stvar i da nekim pacijentkinjama nije prijatno da diskutuju o tome.

Neplodnost nije rijetka pojava. Procjenjuje se da 10% parova ima manje ili veće teškoće u kreiranju potomstva.

Vantjelesno oplođenje se sprovodi kao terapija neplodnosti tek kada ne postoji ni jedan drugi jednostavniji način liječenja steriliteta. Spajanje ženskih i muških oplodnih ćelija se vrši u laboratorijskim uslovima, pa je po tome postupak i dobio ime.

Na samom početku treba da znate da je trudnoća nastala vantjelesnim oplođenjem potpuno ista kao i svaka druga trudnoća nastala nauobičajen način. Eventualne komplikacije u takvom graviditetu nikako se ne mogu pripisati vantjelesnom oplođenju.

Cjelokupni postupak nikako ne garantuje trudnoću i to treba da zapamtite. Da bi se došlo do krajnjem cilja ponekad je potrebno proći kroz program vantjelesnog oplođenja i nekoliko puta.

Uspješnost ovog metoda zavisi od mnogih faktora i individualna je za svaki par, o čemu svakako treba da razgovarate sa nekim od naših doktora. Ona se generalno uzevši kreće između 25% i 40%, što znači da je rizik od neuspjeha osjetno veći od šansi da se uspije.

Mi se ipak nadamo da ćete zatrudnjeti već u prvom pokušaju i učinićemo sve da se tako nešto i ostvari!

 

Postoje dvije osnovne vrste vantjelesnog oplođenja:

 

Klasičan postupak vantjelesnog oplođenja (skraćenica IVF) podrazumijeva odgovarajuću pripremu, stimulaciju rasta šupljina (folikula) u kojima se nalazi jajna ćelija, probadanje šupljina (punkciju) i usisavanje (aspiraciju) ovih ćelija, kao i njihovo stavljanje u kontakt sa spermatozoidima partnera pod strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima.

To po pravilu (ali ne i uvijek!) rezultira rezultira oplođenjem i stvaranjem jednog ili više zametaka.

Postupak dalje podrazumijeva kontrolu razvoja zametka ili zametaka i, na kraju, njegovo ili njihovo vraćanje u matericu, gdje svi sa nestrpljenjem očekujemo prihvatanje i dalji razvoj.

 

Mikrofertilizacija (skraćenica ICSI) je tehnološki znatno komplikovaniji vid vantjelesnog oplođenja.

Razlika od prethodnog metoda je u tome što se čin spajanja oplodnih ćelija obavlja mikromanipulacijom, tj. spermatozoid partnera sa složenim postupkom, pod kontrolom sistema mikroskopa, ubacuje direktno u jajnu ćeliju.

Drugim riječima, ne ostalja se spermatozoidima da sami nađu put kroz omotače ženske oplodne ćelije, već biolog upravlja ovim procesom.

Ovo je posebno važno ako raspolažemo malim brojem jajnih ćelija, što se događa najčešće kod starijih pacijentkinja.

Takođe je mikrofertilizacija jedini realni način da se postigne oplođenje u slučajevima malog broja i slabe pokretljivosti spermatozoida (oligoasthenospermia).

Na kraju, postupak se primjenjuje i u slučajevima odbojnosti oplodnih ćelija, odnosno kada spermatozoidi iz određenih razloga pri pokušaju klasičnog vantjelesnog oplođenja ne mogu da nađu put do svog cilja.

Mikrofertilizacija je ponekad praćena i aspiracionom biopsijom testisa (TESA) ili pravom hiruškom biopsijom, što se vrši u slučajevima kada u ejakulatu nema spermatozoida sa kojima bi se izvršilo oplođenje.

Odluka o primjeni određenog postupka zavisi od većeg broja faktora, od kojih su najvažniji sljedeći:

 1. godine pacijentkinje i dužina perioda neplodnosti
 2. broj i kvalitet jajnih ćelija
 3. broj i kvalitet spermatozoida
 4. eventualni raniji neuspješni pokušaji

Definitivna odluka se donosi u dogovoru sa Vama i isključivo uz Vašu saglasnost!

Zato je potrebno da budete upoznati sa osnovnim elementima postupka.

Kompletan program vantjelesnog oplođenja, bilo da se radi o klasičnom postupku ili o mikrofertilizaciji, može se podijeliti u nekoliko faza.

Apr 24

Krioprezervacija


Krioprezervacija je proces u toku koga se ćelije ili čitava tkiva zamrzavaju kontrolisanim procesom zamrzavanja do vrlo niskih temperatura (-80°C) i čuvaju na temperaturi tečnog azota(-196°C).

Na ovim niskim temperaturama, sve biološke aktivnosti, uključujući i biohemijske reakcije koje bi ćelije dovele do smrti, su zaustavljene.

Krioprezervacija se koristi i u programima liječenja infertiliteta uglavnom za zamrzavanje sperme, tkiva testisa i “viška” vitalnih embriona u toku IVF tretmana.

Prvo uspješno zamrzavanje embriona sisara je urađeno 1972 godine, a prva beba začeta embrionom koji je bio zamrznut se rodila 1984 godine.

VITRIFIKACIJA

U toku procesa zamrzavanja embriona medijumu za zamrzavanje se dodaju krioprotektanti.

Krioprotektanti su supstance koje imaju nižu tačku mržnjenja i onemogućavaju stvaranje kristala leda koji bi na ovako niskim temperaturama oštetili ćeliju. Različite vrste krioprotektanata se koriste za različite stadijume razvoja embriona. Embrioni se mogu zamrzavati od stadijuma pronukleusa do stadijuma blastociste(5-7 dana nakon oplodnje).

U toku IVF tretmana postoji realna mogućnost da se dobije više vitalnih embriona,embriona dobrog kvaliteta, a čiji je broj veći od onog za  koji par želi za embriotransfer.Tada se parovima nudi mogućnost krioprezervacije embriona.

Krioprezervacija se može obaviti metodom sporog zamzavanja i metodom brzog zamrzavanja(vitrifikacijom). Prednost vitrifikacije u odnosu na sporo zamrzavanje je postizanju boljeg kvaliteta embriona, veća je stopa prezivjelih embriona  a samim tim i procenat trudnoća.

U našoj klinici embrioni se zamrzavaju procesom vitrifikacije,brzog zamrzavanja na temperaturi od -196˚C. Zamrznuti embrioni se čuvaju u specijalnim posudama sa tečnim azotom ,adekvatno obilježeni:porijeklo ,faza diobe,u trenutku zamrzavanja i datum zamrzavanja.Embrioni se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu ,a najduže 5 godina.

Sperma i tkivo testisa(dobijeno prilikom dijagnostičkih biopsija testisa-TESA i TESE) mogu biti zamrznuti i sačuvani za buduću upotrebu u inseminacijama i IVF programima.