Dr stom. Nadica Mugoša

Dr stom. Nadica Mugoša

Dr. stom. Mugoša Nadica Završila je stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1982. godine.

Specijalizaciju iz ortopedije vilica završila je na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu 1994. god. U periodu od 1994. god do danas u više navrata je bila učesnik specijalističkih kurseva na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Klinici za ortopediju vilica VMA u Beogradu kao i kurseva eminentnih profesora svjetskih ortodonata raznih klinika iz inostranstva. Bavi se naučnoim radom i do sada je objavila preko trideset naučnih radova na kongresima u zemlji i inostranstvu. Načelik je za Ortopediju vilica Stomatološke klinike KC Crne Gore.

Stručni je konsultant za pitanja ortopedije vilica u PZU Ars Medica od 195. god.