Dr stom. Jelena Leković

http://www.arsmedica.co.me/wp-content/uploads/2013/10/IMG_14611-225x300.jpgDr stom. Jelena Leković

Dr. stom. Leković Jelena rođena je 1985. godine u Podgorici. Srednju medicinsku školu pohađala je u periodu od 2000 – 2004 godine u Podgorici, a Stomatološki fakultet u Pančevu, u periodu od 2004. – 2009. godine. Stručni ispit u zvanju doktora stomatologije položila je 2011 godine.

Radila je na Stomatološkoj poliklinici KBC Crne Gore i u privatnoj praksi u periodu jun 2010. – jun 2012. godine.

Član je stručnog tima PZU Ars Medica od juna 2012 godine.Strucno se usavrsava iz oblasti estetske stomatologije,hijaluronski
fileri i PRP(platelet rich plasma) .Svoje znanje usavršava kao aktivni učesnih domaćih i međunarodnih
kongresa.