Dr stom. Milija Šuković

Dr stom. Milija Šuković

Dr. Šuković Milija je rođen 1958. god na Cetinju.
Gimanaziju je završio u Kotoru, a Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. god.Zavrsio specijalisticke i  master studije iz oblasti implantologije na University of  California Los Angeles- UCLA.

Od 1986. god vodi Stomatološku ambulantu Šuković u Budvi koja je među prvim otvorenim privatnim stomatološkim praksama na prostoru Crne Gore. Od 1994. god je direktor Privatne zdravstvene ustanove Ars Medica u Podgorici.

Stalni clan:

-International College of Dentists

-gIDE(Global Institute for Fental Education)

EAO(European Association for Osseointegration)

AO(Academy of  Osseointegration)

Zavrsio specijalisticke studije iz oblasti implantologije (all on four) MALO CLINIC,Lisbon i iz oblasti stomatoloske protetike dr.Mauro Fradeani,Pesaro,Italy.

Organizovao medjunarodni kongres u Budvi 2008.godine u ucesce predavaca iz Los Angeles-a UCLA.

Konsultant dr. Sascha Jovanovic-a (UCLA, Los Angeles) i dr. Bernard Touati  (Paris,France ) koji su vodeci svjetski strucnjaci iz oblasti implantologije i stomatoloske protetike.

Iskustvo stečeno u tridesetogodisnjem radu u privatnoj praksi usavršava na mnogobrojnim domaćim, evropskim i svjetskim kongresima.

Poslednje ucesce je bilo na prestiznom kongresu Nobel Biocare u New York 2013.godine.,u svojstvu predavaca,moderatora.